Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Hành chính - Tổ chức là đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý cơ quan về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; biên chế công chức, viên chức; cơ cấu ngạch công chức, viên chức; văn thư, lưu trữ, hành chính, pháp chế, cải cách hành chính; kiểm tra giám sát và công tác bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Đặng Thị Diệu Thúy

Trưởng Phòng

2

Đ/c Trương Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

3

Đ/c Nguyễn Thanh Hương

Phó Trưởng phòng

4

Đ/c Hoàng Thị Thùy Duyên

Chuyên viên

5

Đ/c Bùi Quỳnh Trang

Chuyên viên

6

Đ/c Đỗ Thành Chung

Văn thư

7

Đ/c Nguyễn Thị Vinh

Văn thư

8

Đ/c Bùi Thị Trang

Lưu trữ

9

Đ/c Chui Thị Ngươi

Lưu trữ

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 228
Tổng số : 2.412.392,86