Danh bạ điện thoại

Danh bạ nội bộ - VP UBND tỉnh. ': (0231).3.876.359 - Fax: (0231).3.876.356

 

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoại

 
 

Chủ tịch UBND tỉnh

Lê Văn

Lương

3,876,466

 

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Tống Thanh                      

Hải

3,876,442

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Giàng A               

Tính

3,605,666

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hà Trọng          

Hải

3,790,820

 

Chánh VP UBND tỉnh

Vương Thế

Mẫn

3,876,336

 

Phó Chánh VP UBND tỉnh

Phạm Hồng

Trường

3.798.946

 

Phó Chánh VP UBND tỉnh

Nguyễn Thị Hồng

Tuyến

3,798,999

 

Phó Chánh VP UBND tỉnh

Hoàng Minh

Hải

3,792,198

 

PHÒNG TỔNG HỢP NỘI CHÍNH

Đỗ Thị                      

Ngà

3,795,225

 

Vương Ngọc

3,875,838

 

Vũ Hoài

Nam

3,798,947

 

Bùi Thị

Thương

3.877.782

 

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Trần Châu                  

Ngọc

3,878,251

 

Nguyễn Anh     

Đức

3,976,666

 

Đoàn Anh                    

Đức

3,899,666

 

Bùi Văn

Huy

3,753,333

 

PHÒNG
VĂN XÃ

Dương Đình

Mai

3,799,979

 

Phạm Đăng               

Khoa

3,798,948

 

Vũ Ngọc

Hùng

3,876,344

 

PHÒNG
KIỂM SOÁT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phạm Thị Nam

Hồng

3,795,886

 

Vũ Anh

Dũng

3,792,578

 

Nguyễn Minh

Tiến

3,792,578

 

Tao Văn

Đăm

3,792,578

 

BAN TIẾP CÔNG DÂN

 

 

 

 

Bùi Thị Thu

Hương

3,791,819

 

Lê Thị Ánh            

Tuyết

3,793,683

 

PHÒNG
HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Đặng  Thị Diệu      

Thuý

3,876,367

 

Trương Thị Thu       

Hằng

3,876,359

 

Nguyễn Thanh

Hương

3,798,179

 

Hoàng Thị Thùy

Duyên

3,798,179

 

Bùi Thị                     

Trang

3,798,944

 

Đỗ Thành                

Chung

3,876,359

 

Nguyễn Thị              

Vinh

3,876,359

 

Chui Thị                

Ngươi

3,876,359

 

PHÒNG
QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

Nguyễn Thanh

Giang

3,876,532

 

Đinh Danh                    

Hùng

3,875,143

 

Nguyễn Thị

Hằng

3,876,532

 

Nguyễn Hoài            

Thương

3,876,532

 

Trịnh Văn                

Vẻ

3,875,143

 

Nguyễn Anh            

Tuấn

3,875,143

 

Hán Quốc              

Tuấn

3,875,143

 

Nguyễn Thành        

Phương

3,875,143

 

Nguyễn Ngọc          

Sơn

3,875,143

 

Nguyễn Văn           

Hưng

3,875,143

 

Lê Thị       

Huyền

3,875,180

 

Nguyễn Thị             

Bình

3,877,180

 

TRUNG TÂM
TIN HỌC & CÔNG BÁO

Trần Huy                  

Dương

3,876,370

 

Trần Việt                

Tiến

3,876,460

 

Nguyễn Thị

3,876,337

 

Đinh Thị

Lan

3,876,337

 

Phạm Thu

Hoài

3,876,337

 

Nguyễn Thị

Nga

3,876,337

 

Nghiêm Thị Kim

Anh

3,876,337

 

Nguyễn Huy

Hoàng

3,876,460

 

TRUNG TÂM
PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(FAX: 0213.3.796.999)

Nguyễn Thị Thu

Hương

3,886,586

 

Đào Thị

Thúy

3,796,168

 

Phạm Thị Hồng

3,796,888

 

Lai Châu, tháng 4 năm 2024

 

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 230
Hôm qua : 216
Tổng số : 2.412.403,64