Ban Tiếp công dân

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Trưởng Ban

2

Đ/c Lê Ánh Tuyết

Chuyên viên

3

Đ/c Bùi Thị Thu Hương

Chuyên viên

4

Đ/c Đào Thị Thúy

Chuyên viên

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 209
Hôm qua : 216
Tổng số : 2.412.403,62