Công đoàn cơ sở

Theo Quyết định 328/QĐ-CĐVC Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu về việc công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu Khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 12/05/2023, gồm:

Đồng chí: Phạm Hồng Trường - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở,

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc, Trung tâm PVHCC - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở,

Đồng chí: Đoàn Anh Đức, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành - Tái định cư,

Đồng chí: Nguyễn Thanh Hương, Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổ chức,

Đồng chí: Lê Ánh Tuyết, Chuyên viên Ban Tiếp công dân,

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên, Phòng Quản trị - Tài vụ,

Đồng chí: Phạm Thu Hoài, Trung tâm Tin học và Công báo.

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 228
Hôm qua : 216
Tổng số : 2.412.403,64