Phòng Quản trị - Tài vụ

Phòng Quản trị - Tài vụ là đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc quản lý tài chính theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo hậu cần, công tác lễ tân, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật; tham mưu và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Thanh Giang

Trưởng phòng

2

Đ/c Đinh Danh Hùng

Phó Trưởng phòng

3

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

Kế toán

4Đ/c Nguyễn Thị HuyềnKế toán

5

Đ/c Nguyễn Hoài Thương

Thủ quỹ

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 240
Hôm qua : 216
Tổng số : 2.412.403,65