Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Là đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh đưa TTHC ra thực hiện tại Trung tâm bố trí công chức, viên chức và người lao động đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, tổ chức, phối hợp giải quyết và nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

- Giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ, TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính, trong đó tập trung đơn giản hóa TTHC và đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm tin học hóa các giao dịch hành chính trong giải quyết TTHC và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Giám đốc

2

Đ/c Hoàng Huy Nam

Phó Giám đốc

3

Đ/c Phạm Thị Nam Hồng

Phó Giám đốc

4

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hà

Thu phí và Trả kết quả

5

Đ/c Phạm Ngọc Mai

Văn thư

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 410
Hôm qua : 255
Tổng số : 2.412.400,67