Đảng bộ Văn phòng

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG UBND TỈNH


1. Vương Thế Mẫn                            - Bí thư, Chánh Văn phòng;
2. Phạm Hồng Trường;                     - Phó Bí thư, Phó Chánh Văn phòng
3. Hoàng Minh Hải                            - Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng
4. Trần Huy Dương                           - Ủy viên, Bí thư chi bộ TH-CB;
5. Dương Đình Mai                           - Ủy viên; Bí thư chi bộ KTN-VX
6. Đặng Thị Diệu Thúy                      - Ủy viên, Bí thư chi bộ TC-HC; 

 

ỦY BAN KIỂM TRA


1. Phạm Hồng Trường      - Chủ nhiệm
2. Đoàn Anh Đức             - Phó Chủ nhiệm
 

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC:

CHI BỘ PHÒNG TỔNG HỢP - NỘI CHÍNH
    
1. Vũ Thế Nhiên                  - Phó Bí thư
2. Đỗ Thị Ngà                      - Ủy viên

 

CHI BỘ PHÒNG KINH TẾ NGÀNH – VĂN XÃ
 
1. Dương Đình Mai             - Bí thư
2. Trần Châu Ngọc               - Phó Bí thư
 

CHI BỘ PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
 
1. Nguyễn Thanh Giang          - Bí thư
2. Nguyễn Thị Thu Hương      - Phó Bí thư
3. Nguyễn Nam Hồng              - Ủy viên

 

CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1. Đặng Thị Diệu Thúy        - Bí thư
2. Trương Thị Thu Hằng     - Phó Bí thư

 

CHI BỘ TIN HỌC - CÔNG BÁO

1. Trần Huy Dương             - Bí thư
2. Nguyễn Thị Hà                - Phó Bí thư                                           

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 210
Hôm qua : 219
Tổng số : 2.412.393,44