Phòng Văn xã

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Đ/c Dương Đình Mai

Trưởng phòng

- Quản lý chung, theo dõi, đôn đốc công việc của phòng Văn xã;

- Theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Y tế; chăm sóc bảo vệ sức khỏe; dân số; công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;

- Theo dõi các Chương trình đầu tư y tế tỉnh, huyện; các Chương trình mục tiêu về: Y tế, dân số - KHHGĐ, HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Hội Dưỡng sinh tâm thể;

-  Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Vũ Ngọc Hùng.

2

Đ/c Phạm Đăng Khoa

Phó Trưởng phòng

- Theo dõi, tham mưu lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch; văn học nghệ thuật; nhân quyền; bình đẳng giới; lao động, thương binh và xã hội, người có công, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; cứu trợ nhân đạo;

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các Sở, ngành: Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh xã hội, các Hội: Chữ thập đỏ, Người cao tuổi, Nạn nhân chất độc màu da cam;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Văn xã giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Dương Đình Mai.

3

Đ/c Vũ Ngọc Hùng

Chuyên viên

- Theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; thông tin, truyền thông; phát thanh, truyền hình;

- Theo dõi Chương trình kiên cố hoá trường lớp học; 

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo,  Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Văn xã giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Phạm Đăng Khoa.

4

Đ/c Lò Đức Hoàn

Chuyên viên

- Theo dõi, tham mưu các lĩnh vực: Dân tộc, Khoa học, công nghệ;

- Theo dõi các dự án: Sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả huyện Mường Tè; Dự án bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người; chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Liên minh các Hội Khoa học và kỹ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Văn xã giao;

- Phân công chuyên viên phối hợp: Ông Vũ Ngọc Hùng. 

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 218
Hôm qua : 216
Tổng số : 2.412.403,63