Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Phạm Thị Nam Hồng

Trưởng Phòng

2

Đ/c Vũ Anh Dũng

Phó Trưởng phòng

3

Đ/c Tao Văn Đăm

Chuyên viên

4

Đ/c Bàn Bảo Khánh

Chuyên viên

5Đ/c  Nguyễn Minh TiếnChuyên viên

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 215
Hôm qua : 216
Tổng số : 2.412.403,62