Hội nghị trực tuyến tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (08h00 ngày 25/7 - GM 57)    (21/07/2017)
Cập nhật, 09h35’ ngày 21/7/2017
   
Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 58/GM-UBND mời dự họp.
  
NỘI DUNG:
    
Hội nghị trực tuyến tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010. Thời gian: 08h00' (thứ 3) - ngày 25/7/2017.
Tin mới

Chi hơn 5 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

UBND tỉnh tạm ứng hơn 5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh năm 2017 cho ngân sách các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, với tổng số tiền. 

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7/2017
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 231 -CV/ĐU, Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7/2017