Dự kiến 22/5 tổ chức Diễn đàn Đối thoại DN Lai Châu 2019 “Vì sự phát triển của cộng đồng DN"    (18/05/2019)
Tham dự Diễn đàn sẽ có khoảng 375 đại biểu, gồm: Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lai Châu; đại diễn lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với khoảng 250 đại biểu là các doanh nhân đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh; Lãnh đạo các hợp tác xã trong tỉnh, đại diện đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
Tin mới

Dự kiến 22/5 tổ chức Diễn đàn Đối thoại DN Lai Châu 2019 “Vì sự phát triển của cộng đồng DN" 
Tham dự Diễn đàn sẽ có khoảng 375 đại biểu, gồm: Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lai Châu; đại diễn lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với khoảng 250 đại biểu là các doanh nhân đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh; Lãnh đạo các hợp tác xã trong tỉnh, đại diện đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
90% khu dân cư và 85% đại diện hộ gia đình trong toàn tỉnh được tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Mặt trận Tổ quốc, các cấp quan tâm; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán của Nhân dân các dân tộc và được áp dụng từng đối tượng... đã giúp người dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

 

Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 “Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lai Châu”.

Các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ ngày 14/5 đến ngày 17/5/2019

Các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ từ ngày 14/5 chiều ngày 17/5/2019 trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn).