Giao nhiệm vụ cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Luật Thuế tài sản    (22/11/2017)
 UBND tỉnh giao nhiệm vụ cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Luật Thuế tài sản.
Tin mới

Ngăn chặn mã độc khai thác tiền ảo bất hợp pháp trên các website 
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông  cảnh báo về việc phát hiện, mã độc “đào” tiền ảo bất hợp pháp Coinhive ẩn mình trong các website.
Kết luận của Phó CT UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sách nông 
Thông báo số 50 /TB-UBND, kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020.