Kế hoạch số 1090 kiểm tra thực địa và làm việc của đ/c Đỗ Ngọc An tại huyện Sìn Hồ và Tân Uyên    (20/07/2018)
Kế hoạch kiểm tra thực địa và làm việc của đồng chí Đỗ Ngọc An Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Sìn Hồ và Tân Uyên và công tác khắc phục thiệt hại do mưa, lũ.
Tin mới

Lai Châu công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ những tháng cuối năm 

Lai Châu đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình cải cách tư pháp. Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về triển khai, thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020 và Chương trình số 07-CTr/BCĐ ngày 27/12/2017 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Lai Châu về chương trình trọng tậm công tác cải cách tư pháp tỉnh năm 2018.

Giải ngân các gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh giải ngân nguồn kinh phí của các gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng của Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã được giao.

Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan, tổ chức rà soát, bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC - DT CT: Đường nội đồng SX trong vùng chè, tiểu vùng Bản Bo... 

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Tam Đường; Giám đốc Kho bạc huyện Tam Đường; Giám đốc ban QLDA huyện Tam Đường triển khai điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC - DT công trình: Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Bản Bo-Sơn Bình-Nà Tăm, huyện Tam Đường.

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 19/7/2018 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Phòng họp UBND tỉnh Lai Châu, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để thống nhất biện pháp giải quyết điểm nóng khai thác gỗ trái phép khu vực xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ.

Đăng tải công khai hồ sơ Danh mục TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 

Tích chọn dữ liệu TTHC đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để nhập, sửa đổi, bổ sung các thông tin của TTHC theo Quyết định công bố Danh mục TTHC đối với 03 Danh mục hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu (ban hành kèm theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu), 22 Danh mục hồ sơ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu (ban hành kèm theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) và đăng tải công khai dữ liệu TTHC vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TTHC.