(HOẢ TỐC) Trực tuyến Phiên họp của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.(08h00' ngày 23/7 – GM 112)    (22/07/2019)
Cập nhật, 11h00' ngày 22/7/2019
      
(HOẢ TỐC) Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Thời gian: 8h00, ngày 23/7/2019.
Tin mới

Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh 

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại đã có bài phát biểu quan trọng. Trang Thông tin điện tử Văn Phòng UBND tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu này.

Trên 8.000 lượt hộ gia đình được vay vốn giảm nghèo bền vững

Tính đến cuối tháng 4, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang thực hiện 15 chương trình tín dụng cho vay ưu đãi với 8.029 lượt hộ gia đình được vay vốn, doanh số cho vay đạt 318.034 triệu đồng.

Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt
UBND tỉnh Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT, ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
Tiếp nhận dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương

Dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam (VOF)” tại tỉnh Lai Châu do tổ chức Phát triển nông nghiệp Đan Mạch Châu Á (ADDA) tài trợ.

 

Rà soát, lập danh mục chế độ báo cáo định kỳ

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 876/KH-UBND ngày 24/01/2018. Để thực hiện Kế hoạch này, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 314/VPUBND-KSTT, ngày 18/6/2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu.