Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính và Quyết định số 531/QĐ- BGDĐT ngày 20/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 154/VPUBND - HC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính và Quyết định số 531/QĐ- BGDĐT ngày 20/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023

Chiều (3/1), Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 và tổng kết, trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ ...
Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 104
Hôm qua : 144
Tổng số : 2.412.224,39