Trung tâm Tin học và Công báo

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Trần Huy Dương

Giám đốc

2

Đ/c Trần Việt Tiến

Phó Giám đốc

3

Đ/c Nguyễn Thị Hà

Phó Giám đốc – Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh

4

Đ/c Nguyễn Minh Tiến

Kỹ sư

5

Đ/c Nguyễn Huy Hoàng

Kỹ Sư

6

Đ/c Đinh Thị Lan

Biên tập chính – Thư ký Ban Biên tập

7

Đ/c Nguyễn Thị Chanh

Biên tập viên

8

Đ/c Nguyễn Thị Nga

Biên tập viên

9

Đ/c Phạm Thu Hoài

Biên tập viên

10

Đ/c Nghiêm Thị Kim Anh

Biên tập viên

 

Bản đồ địa giới hành chính
Dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 100
Hôm qua : 144
Tổng số : 2.412.224,38