Giấy mời Hỏa tốc số 56-GM/BCS, khai mạc 8h00’ ngày 06/5/2016    (05/05/2016)
Ngày 05/5, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 56-GM/BCS dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.
Tin quan trọng
Tin mới