Thực hiện các khoản thu lĩnh vực giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-2019    (20/08/2018)

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và quy trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Tin mới

Khai mạc Phiên họp UBND tỉnh tháng 8-2018 

Dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An phiên họp UBND tỉnh tháng 8 được diễn ra. Dự phiện họp các các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu mới Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.     

Tham mưu ý kiến thẩm định BC đề xuất chủ trương ĐT Chương trình mạng lưới y tế CS vùng khó khăn 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

Cho phép CT TNHHMTV Hoàng Nhâm thăm dò KS đá làm VLXD thông thường tại mỏ Pá Mô, Mường Mô(Nậm Nhùn) 

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này, Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Nhâm chỉ được thực hiện sau khi đã thông báo chương trình, khối lượng thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương để phối hợp quản lý, kiểm tra xác định cụ thể tọa độ mốc giới và bàn giao diện tích khu vực thăm dò tại thực địa

Kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 10/8/2018
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc của công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; quá trình họp bàn, giải quyết của các cơ quan chuyên môn; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận.
Văn phòng UBND tỉnh: Thực hiện CCHC, KSTTHC, tổ chức bộ máy, biên chế và đạo đức công vụ, kỷ cương

Thường xuyên, tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của các phòng, ban, trung tâm trực thuộc theo các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức sử dụng biên chế cơ quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và thực thi nhiệm vụ. Bố trí CBCCVC phù hợp với đề án vị trí việc làm.