(HOẢ TỐC) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. (14h00 ngày 21/02/2020)    (20/02/2020)
Cập nhật, 16h00 ngày 20/02/2020
      
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 20/GM-UBND mời dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Thời gian: 14h00 ngày 21/02/2020 tại Phòng họp 9B, nhà A, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.
Tin mới

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Đảm bảo sức khoẻ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, ngày 15/2, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 276/UBND - VX tiếp tục cho học sinh nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.