Giấy mời họp số 64/GM-UBND, Khai mạc 14h00’ (thứ Ba) - Ngày 29/7/2014    (28/07/2014)
Cập nhật, 10:00’, 28/7/2014

 

Mời dự họp Công bố dự thảo kết luận thanh tra của Thanh tra Uỷ ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh.
Tin quan trọng
Tin mới

Sở kết 3 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Lai Châu

Sơ kết 3 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Lai Châu. Các đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phú Hùng – Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Hà Văn Um – Giám đốc sở Nông nghiệp chủ trì Hội nghị.

Xây dựng giá trị tiền cấp quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản kim loại

Để đảm bảo hoạt động khai thác khoáng sản kim loại trên địa bàn tuân thủ đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, UBND tỉnh chỉ đạo công tác xây dựng giá trị tiền cấp quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản kim loại.