(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 333/GM-BCĐ, Khai mạc 14h00’ (thứ Hai) - Ngày 28/7/2014    (25/07/2014)

Cập nhật 16:45', 25/7/2014

(HOẢ TỐC) BCĐ thực hiện Chỉ thị 1326 mời dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liên Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh

Tin quan trọng
Tin mới

BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

 Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm về chương trình xây dựng NTM.

Xây dựng giá trị tiền cấp quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản kim loại

Để đảm bảo hoạt động khai thác khoáng sản kim loại trên địa bàn tuân thủ đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, UBND tỉnh chỉ đạo công tác xây dựng giá trị tiền cấp quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản kim loại.