UBND tỉnh: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19    (31/03/2020)

UBND tỉnh Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tin mới

UBND tỉnh: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

UBND tỉnh Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo các hoạt động đón xuân Canh Tý 2020, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; các đối tượng chính sách, hộ nghèo... được thăm hỏi, tặng quà chu đáo nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức chấp hành nghiêm Chỉ thị về tổ chức Tết nguyên đán Canh Tý 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh: Lịch trực lãnh đạo giải quyết công việc trong thời gian thực hiện việc cách ly 

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo lịch trực của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và công chức cơ quan Văn phòng giải quyết công việc trong thời gian thực hiện việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19.