Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2016    (30/06/2016)
Thông báo số 38 /TB-UBND, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2016.
Tin quan trọng
Tin mới

Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội làm việc tại tỉnh 
Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội khoá XIII do đồng chí Trần Văn Hằng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu.