(HOẢ TỐC) Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. (15h00, ngày 24/5)    (22/05/2019)
Cập nhật, 17h00 ngày 22/5/2019
      
(HOẢ TỐC) Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí đến dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
Tin mới

Lai Châu có 05 Di tích xếp hạng Quốc gia

 

Theo thống kê của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 39 Di tích, trong đó có 05 Di tích được xếp hạng Quốc gia, gồm có: Di tích Lịch sử Hang Tiên Sơn tại Thị trấn Bình Lư, huyện Tam Đường; Di tích Lịch sử Bia Lê Lợi nay đổi thành Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn; Quần thể danh lam thắng cảnh Pusamcap, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu; Di tích Nậm Tun Xã Mường So, huyện Phong Thổ và Danh Lam thắng cảnh Thác Cầu Mây và Cổng Trời thuộc khu vực đèo Hoàng Liên tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.

Diện tích lúa gieo trồng giai đoạn 2017- 2018 đạt 105,9% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉn, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết; triển khai thực hiện tốt mục tiêu của chính sách đề ra.

Các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ ngày 14/5 đến ngày 17/5/2019

Các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ từ ngày 14/5 chiều ngày 17/5/2019 trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn).