(HOẢ TỐC) Tổ chức quốc tang đồng chí Phan Văn Khải – Nguyên Thủ tướng Chính phủ.    (19/03/2018)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng vũ trang; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, đơn vị trường học, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

Tin mới

(HOẢ TỐC) Tổ chức quốc tang đồng chí Phan Văn Khải – Nguyên Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng vũ trang; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, đơn vị trường học, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường sử dụng Công báo điện tử
Ngày 14/03, Trung tân Tin học và Công báo Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 04 /TTTHCB, tăng cường sử dụng Công báo điện tử.