Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương    (07/10/2021)
 Sáng ngày 6/10, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy.
Tin mới

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả khả quan.

Văn phòng UBND tỉnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 653/VPUBND-HC về việc triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Lai Châu. Trong đó Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai một số nội dung sau:
Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh

Ngày 2/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 16/TB-UBND Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương
 Sáng ngày 6/10, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy.