(HOẢ TỐC) Mời họp đánh giá tình hình các DA tại khu Trung tâm Thương mại.(14h00’–ngày 03/10) GM 104    (30/09/2016)
Cập nhật, 14:20’ ngày 30/9/2016
   
(HOẢ TỐC) UBND tỉnh mời Dự cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại khu Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Thời gian: 14h00' (thứ 2) - ngày 03/10/2016.
Tin quan trọng
Tin mới

Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (2016-2020) 

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố nhằm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em MN, học sinh PT
UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.