Giấy mời (HỎA TỐC) số 1444/GM-SKHĐT, Khai mạc 07h30’ - Ngày 24/11/2014    (21/11/2014)
Cập nhật, 08:20’, 21/11/2014
(HỎA TỐC) Giấy mời  số 1444/GM-SKHĐT  mời dự Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020. 
Tin quan trọng
Tin mới

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội
Văn phòng UBND tỉnh: “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2015”.