(HOẢ TỐC) Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra (15h00' ngày 27/4 - GM 32)    (27/04/2017)
Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 32/GM-UBND mời dự họp.
Tin quan trọng
Tin mới

Tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND- UBMTTQ tỉnh
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh 2011-2016 và ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tăng cường quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm “xe dù, ben cóc"

UBND tỉnh ban hành Công văn số 746 /UBND-XD,  tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với “xe dù, bến cóc” trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm túc triển khai việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 215- CV/ĐU, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.