(HOẢ TỐC) Thay đổi thời gian phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2015.    (17/04/2015)

Cập nhật 16:30' ngày 17/4/2015

(HOẢ TỐC)Thời gian khai mạc phiên họp chuyển từ 07h30’ (thứ Hai) – ngày 20/4/2015 sang 08h00 (thứ Ba) – ngày 21/4/2015; mọi thông tin khác liên quan đến cuộc họp theo Giấy mời họp số 43/GM-UBND , ngày 16/4/2015 vẫn giữ nguyên

Tin quan trọng
Tin mới

UBND tỉnh tổ chức tham gia ý kiến vào Đề án phòng chống HIV/AIDS

UBND tỉnh tổ chức tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 – 2020 và Đề án “Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016 - 2020” trình phiên họp UBND tỉnh tháng 4.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác PCLB - TKCN năm 2014
Thông báo số 20/TB-UBND, Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác PCLB - TKCN năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.