(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 393/GM-VPUBND, Khai mạc 08h00’ (Thứ Ba) - Ngày 23/12/2014    (22/12/2014)

    Cập nhật 10:30’ 22/12/2014

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị trực tuyến của Văn phòng Chính phủ về tập huấn công tác triển khai Quy chế theo dõi, đôn đóc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.
Tin quan trọng
Tin mới

Lai Châu tạm ứng hơn 3 tỷ đồng để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
UBND tỉnh tạm ứng hơn 3 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh năm 2014 cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý IV, năm 2014.