Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.    (27/11/2015)

Yêu cầu các sở, ban, ngành xem xét giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri và gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2015.

Tin quan trọng
Tin mới

Đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, trong đó quy định đăng ký khai sinh cho: Trẻ bị bỏ rơi; trẻ chưa xác định được cha, mẹ; trẻ em sinh ra do mang thai hộ.
Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và tiễu phỉ
Tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hai bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và tiễu phỉ.