Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Văn Thành làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.    (07/07/2015)
Đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá kết quả triển khai các nội dung hỗ trợ của EVN giai đoạn 2009-2015 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ giai đoạn 2016-2020.
Tin quan trọng
Tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Văn Thành làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá kết quả triển khai các nội dung hỗ trợ của EVN giai đoạn 2009-2015 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ giai đoạn 2016-2020.
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 03/7/2015 

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, đồng chí Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè về việc giải quyết đất ở cho 57 hộ gia đình nằm trong vùng ngập thuỷ điện Lai Châu và 06 hộ gia đình phải giải toả để thi công đường vào Bệnh viện huyện Mường Tè