Chủ động phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi    (21/10/2014)

Công điện số 14/CT-UBND ngày 17/10/2014 Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông xuân năm 2014 - 2015.

Tin quan trọng
Tin mới

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc

Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh  đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2014 và triển khai một số nhiệm vụ tháng 10/2014, xây dựng kế hoạch triển khai đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.