(HOẢ TỐC) Mời họp. Thời gian: 09h00’ (thứ 6) – ngày 29/7/2016. (GM 78)    (26/07/2016)
Cập nhật, 15:30’ ngày 26/7/2016 
(HOẢ TỐC) UBND tỉnh mời dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán. Thời gian: 09h00' (thứ 6) - ngày 29/7/2016.
Tin quan trọng
Tin mới

Hạn chế chồng chéo trong chính sách giảm nghèo 
Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2016

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2016, tập trung vào 07 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 7 năm 2016