Văn phòng UBND tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giải quyết TTHC    (26/04/2022)

Sáng nay (26/4), Văn phòng UBND tỉnh tổ chứsc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tin mới

Văn phòng UBND tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giải quyết TTHC

Sáng nay (26/4), Văn phòng UBND tỉnh tổ chứsc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả khả quan.

Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh

Ngày 2/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 16/TB-UBND Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19.