Tin quan trọng
Tin mới

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (2016-2021)
Uỷ ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Ngày 02/02, Đảng bộ văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 97 -KH/ĐU, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.