(HOẢ TỐC) Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018    (17/01/2018)

 

 

 Ngày 17/01/2018, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 10/GM-UBND mời dự họp.
 
 
Tin mới

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

Ngày 10/1, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 300/CV-ĐU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.