Hội nghị toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo thời gian qua.