(HOẢ TỐC) Mời họp thống nhất các phương án tại cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng (15h00 ngày 24/3-GM 22)    (23/03/2017)
Cập nhật, 10h25’ ngày 23/3/2017
(HOẢ TỐC) Dự cuộc họp thống nhất phương án thực hiện thí điểm kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng. Thời gian: 15h00' (thứ 6) - ngày 24/3/2017.
Tin quan trọng
Tin mới

Lai Châu chú trọng công tác thông tin đối ngoại

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh đã luôn được tỉnh Lai Châu quan tâm, chú trọng và đạt hiệu quả.

   
Tăng cường an toàn cho công trình, người và tài sản của Nhân dân phía hạ du các công trình thủy điện
Đó là nội dung chính của Công văn số 318  /UBND-CN được UBND tỉnh ban hành ngày 28/2/2017 chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho công trình, cho người và tài sản của Nhân dân phía hạ du khi công trình thủy điện xả nước phát điện hoặc xả lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi họp ngày 22/02/2017
 Thông báo 05 /TB-UBND, Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi họp ngày 22/02/2017 về hồ sơ giao đất xây dựng Nhà thi đấu Thể dục – Thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh; hồ sơ thu hồi đất của Công ty Cổ phần Ha La.