Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10    (23/10/2014)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 được tổ chức trong ngày 23/10,  Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tin quan trọng
Tin mới