Thứ tư 18/9/2019
in trang
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 8 năm 2019.
 
Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 53/TB-UBND, Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 8 năm 2019 như sau:
  
Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Thời gian: Từ 08h00' ngày 22/8/2019 (thứ 5).
 
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lai Châu (tổ 12, phường Đoàn Kết, tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
 
Thành phần tham gia: Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khác khi có yêu cầu.
 
Thời gian công dân đến đăng ký: Trước ngày 19/8/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; trong trường hợp công dân đến đăng ký sau ngày 19/8/2019 thì chuyển sang tháng tiếp theo.
 
 
 
Minh Tiến