Thứ ba 12/11/2019
in trang
Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 07/2019)
 

Số văn bản
07
Ký hiệu
2019/QĐ - UBND
Ngày ban hành
27/5/2019
Ngày có hiệu lực
Có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2019.
Người ký
Trần Tiến Dũng
Trích yếu
Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Thẩm quyền ban hành
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định Quy phạm pháp luật

    

Tải văn bản

 
Minh Tiến