Thứ ba 12/11/2019
in trang
Thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2019
 

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành quyết định số 447 /QĐ-UBND, Thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Lai Châu năm 2019 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi).

Theo đó, Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên gồm Ông: Vừ A Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế; Như Ngọc Cương - Phó chánh Thanh tra tỉnh. Ông Trần Khúc Đại - Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng thi thực hiện theo quy định tại Điều 2, Chương I Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ).

Hội đồng thi sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký, sử dụng con dấu của Sở Nội vụ đối với văn bản do Ủy viên là Giám đốc Sở Nội vụ ký và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 
Bảo Ngọc