Thứ ba 12/11/2019
in trang
Diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn năm 2019
 

Ngày 13/03, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn năm 2019.

Trong những năm qua, công tác Ứng phó, phòng, chống lụt, bão – tìm kiếm cứu nạn (ƯPPCLB - TKCN), giảm nhẹ thiên tai đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chủ động triển khai. Thực hiện tốt phương châm: “Bốn tại chỗ”; “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”; nhà nước và nhân dân cùng làm, qua đó đã huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ ƯPPCLB-TKCN trên địa bàn tỉnh năm 2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức diễn tập ƯPPCLB-TKCN huyện Nậm Nhùn gắn với xử lý sự cố xả lũ Nhà máy thủy điện Lai Châu đối với vùng hạ lưu sông Đà (Thị trấn Nậm Nhùn, xã Nậm Manh, xã Nậm Hàng, xã Lê Lợi) có Công ty Điện lực Lai Châu tham gia để làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo ƯPPCLB-TKCN trên địa bàn toàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công ty Điện lực Lai Châu chỉ đạo huyện Nậm Nhùn xây dựng kế hoạch diễn tập ƯPPCLB-TKCN huyện thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và Quân khu 2 theo quy định; tổ chức thực hành diễn tập đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.

UBND huyện Nậm Nhùn thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập, chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo ƯPPCLB-TKCN của huyện làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm, tổ chức lực lượng tham gia, xây dựng văn kiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo ƯPPCLB-TKCN từ huyện đến cơ sở tổ chức luyện tập và diễn tập theo kế hoạch bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Thời gian điễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn là ½ ngày, dự kiến vào cuối tháng 5 năm 2019.

 

 
Thu Hoài