Lĩnh vực Lao động TBXH
Thứ sáu 15/11/2019
Thủ tục cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng
 

15. Thủ tục cấp tiền hỗ trợ  về nhà ở cho người có công với cách mạng
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Người thuộc diện được hỗ trợ nhà ở chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa'' - Ủy ban nhân dân cấp xã.
-Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả. Trong trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo đúng quy định.
Bước 3: Xét duyệt hồ sơ
- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, mức hỗ trợ theo từng hộ và tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan liên quan xét duyệt, tổng hợp trình UBND cấp huyện phê duyệt Quyết định hỗ trợ.
- Sau khi có kết quả Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm gửi kết quả về UBND cấp xã.
Bước 4: Nhận kết quả:
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa'' - Ủy ban nhân dân cấp xã.
-Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân; Trường hợp nhận hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở (Phụ lục số 1)
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
Văn bản không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính cấp huyện; UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định phê duyệt của UBND cấp huyện mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và kinh phí hỗ trợ
Lệ phí:
 Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở (Phụ lục số 1) Ban hành kèm theo Thông tư số số 98/2013/TT-BTC, ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Theo Điều 2 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định:
1. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ
Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này phải có đủ các điều kiện sau:
1. Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
c) Thân nhân liệt sỹ;
d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
h) Bệnh binh;
i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;
m) Người có công giúp đỡ cách mạng.
 2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:
a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;
b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh số 26/2005/PL -UBTVQH ngày 29/6/2005 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội .
   - Pháp lệnh số 04/2012/PL -UBTVQH ngày 16/7/2012 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng;
- Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;
 - Thông tư số số 98/2013/TT-BTC, ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

  

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh TIến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thủ tục đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"   (25/09/2014)
 • Thủ tục cấp giấy giới thiệu và đề nghị hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cố   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị mua Bảo hiểm Y tế cho người có công   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng   (25/09/2014)
 • Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị đị   (25/09/2014)
 • Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học   (25/09/2014)
 • Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với AHLLVT nhân dân, AHLĐ trong thời kỳ kháng chiến   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết hưởng chế độ thờ cúng đối với liệt sỹ   (25/09/2014)
 • Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ   (25/09/2014)
 • Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay   (25/09/2014)