Công báo
Thứ ba 15/10/2019
Công báo số 06 năm 2014
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
21-3-2014
Quyết định số: 05/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
3
26-3-2014
Quyết định số: 06/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và thủy sản bằng nguồn vốn Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11
26-3-2014
Quyết định số: 07/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ ban hành theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Lai Châu.
14
11-4-2014
Quyết định số: 08/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Lai Châu
30
11-4-2014
Quyết định số: 09/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 chỗ ngồi hoặc bè hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu
36
11-4-2014
Quyết định số: 10/2043/QĐ-UBND Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
43
 
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
24-01-2014
Quyết định số: 75/2014/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và các Nghị quyết HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 .
65

   

Tệp đính kèm.

 
TTTH - CB
 print   send mail
Các tin đã đăng