Công báo
Thứ ba 15/10/2019
Công báo số 03 năm 2014
 
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
09-12-2013
Quyết định số: 35/2013/QĐ-UBND Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014
3
09-12-2013
Quyết định số: 36/2013/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2014.
44
 
VĂN BẢN KHÁC
11-12-2013
Quyết định số: 1622/QĐ-UBND Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
84
11-12-2013
Quyết định số: 1626/QĐ-UBND Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu
93
11-12-2013
Quyết định số: 1627/QĐ-UBND Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2013 - 2015) phường Đông Phong, thị xã Lai Châu.
100
11-12-2013
Quyết định số: 1628/QĐ-UBND Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu.
107
11-12-2013
Quyết định số: 1629/QĐ-UBND Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Tân Phong, thị xã Lai Châu
114
11-12-2013
Quyết định số: 1630/2013/QĐ-UBND Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2013 - 2015) phường Quyết Tiến, thị xã Lai Châu
121

 

Tệp đính kèm.

 
TTTH - CB
 print   send mail
Các tin đã đăng