Công báo
Thứ tư 16/10/2019
Công báo số 01 năm 2014
 

Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
HĐND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
06-12-2013
Quyết định số: 84/2013/QĐ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014.
3
06-12-2013
Nghị quyết số: 85/2013/NQ-HĐND Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012
10
06-12-2013
Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND Dự toán thu ngân sách nhà nướcvà phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2014.
13
06-12-2013
Nghị quyết số: 87/2013/NQ-HĐND Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Lai Châu.
50
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
VĂN BẢN QUY PHẠM
25-11-2013
Quyết định số: 33/2013/QĐ-UBND Về việc quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
100
 
VĂN BẢN KHÁC
21-11-2013
Quyết định số: 1504/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng,Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu
102

 
TTTH-CB
 print   send mail
Các tin đã đăng