Lĩnh vực Tôn giáo
Thứ ba 12/11/2019
Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
 
4. Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định, trình UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.
Bước 4: UBND cấp huyện xem xét và đưa ra quyết định:
 + Không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản;
 + Chấp thuận thì đưa ra quyết định.
Bước 5: Trả kết quả
- Địa điểm: tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Khi đến nhận kết quả, cá nhân phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu của Tổ chức.
Cách thức thực hiện:
Cách 1: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
Cách 2: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, người tổ chức, thành phần tham dự;
b) Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận.
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
ØPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2004.
ØNghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng