Lĩnh vực Tôn giáo
Thứ ba 12/11/2019
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
 
3. Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: . Tổ chức tôn giáo trước khi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.
Bước 4: Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét và đưa ra quyết định:
 + Không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản;
 + Chấp thuận thì đưa ra quyết định.
Bước 5: Trả kết quả
- Địa điểm: tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Khi đến nhận kết quả, cá nhân phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu của Tổ chức.
Cách thức thực hiện:
Cách 1: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
Cách 2: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến;
- Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp huyện không có ý kiến khác thì chức sắc, nhà tu hành có quyền hoạt động tôn giáo tại địa điểm đã đăng ký.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận.
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
ØPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2004.
ØNghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng