Lĩnh vực Tôn giáo
Thứ ba 12/11/2019
Đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyệ
 
2. Đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã thuộc tỉnh
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định, trình UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.
Bước 4: UBND cấp huyện xem xét và đưa ra quyết định:
 + Không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản;
 + Chấp thuận thì đưa ra quyết định.
Bước 5: Trả kết quả
- Địa điểm: tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian:Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Khi đến nhận kết quả, cá nhân phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu của Tổ chức.
Cách thức thực hiện:
Cách 1: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
Cách 2: Qua đường Bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
a) Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;
b) Danh sách tu sĩ;
c) Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;
d) Danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy Đăng ký
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 18/6/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2004.
- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng