Lĩnh vực Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
 
1 . Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ).
   Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân và nộp lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:
- Tại trụ sở cơ quan hành chính
- Qua đường thư điện tử
Thành phần,số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
- Điều lệ hợp tác xã.
- Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã.
- Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ;      
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận.
Lệ phí:
Lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 100.000 đồng/giấy phép;
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
- Số lượng thành viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hợp tác xã.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;
- Nghành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm;
- Tên hợp tác xã không được trùng hoăc gây nhầm lẫn với hợp tác xã khác;
- Đối với hợp tác xã kinh doanh nghành nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định;
- Nộp đầy đủ lệ phí kinh doanh.
- Trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải có ít nhất một người trong Ban quản trị có chứng chỉ hành nghề
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004;
- Nghị định 177/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 do Chính phủ ban hành
- Nghị đinh số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã;
- Nghị đinh số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưhướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng