Lĩnh vực Nông nghiệp
Thứ ba 12/11/2019
Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là hộ gia đình
 
12. Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là hộ gia đình (đối với các loại lâm sản danh mục quản lý Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
- Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện.
+ Khu vực Thị xã Lai Châu nộp tại Phòng Kinh tế thị xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người nộp hồ sơ xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chức). Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
- Địa điểm: Phòng Nông nghiệp & PTNT;
+ Khu vực Thị xã Lai Châu nhận tại Phòng Kinh tế thị xã.
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần;
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 1130’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả).
Cách thức thực hiện:
 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính,
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Tên thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác;
- Bản thuyết minh thiết kế khai thác;
- Sơ đồ khu khai thác.
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Phòng Nông nghiệp huyện, (Phòng Kinh tế thị xã) phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.
 - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Các chủ rừng là hộ gia đình (Gồm: các Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; các chủ rừng khác không có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, Thị xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện (Phòng Kinh tế thị xã).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác
- Thời hạn của giấy phép khai thác tối đa là 12 tháng kể từ ngày ban hành.
Lệ phí:
 
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Mẫu Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
 
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Điều 25 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình   (20/01/2014)
  • Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình   (20/01/2014)
  • Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân   (20/01/2014)
  • Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn NS, vốn viện trợ không hoàn lại   (20/01/2014)
  • Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân   (20/01/2014)
  • Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân   (20/01/2014)
  • Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn bản   (20/01/2014)
  • Thu hồi rừng đã giao khoán, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản   (20/01/2014)
  • Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.   (20/01/2014)
  • Cấp lại chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm   (20/01/2014)