Lĩnh vực Xây dựng
Thứ sáu 15/11/2019
Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
 
11. Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ):
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’:
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ):
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’:
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’
- Công chức trả kết quả, viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước (nếu có).
 - Trong trường hợp nhận hộ, người đến nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại;
b) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).    
Thời hạn giải quyết:
 
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện (đối với thị xã - Phòng Quản lý Đô thị - Thị xã Lai Châu)
Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Giấy phép.
Lệ phí:
 
Mức thu lệ phí cấp lại giấy phép xây dựng:
10.000 đồng/công trình
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 chương V xây dựng công trình - mục 1 giấy phép xây dựng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2004;
Ø Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 20/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Ø Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
Ø Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
Ø Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)
 • Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)
 • Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ NSNN (dưới 500 căn)   (20/01/2014)
 • Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ NSNN có số lượng nhà ở dưới 50   (20/01/2014)
 • Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn NSNN có mức vốn từ dưới 30 tỷ đồn   (20/01/2014)
 • Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán   (20/06/2012)