Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Thứ sáu 15/11/2019
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
 
22. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần:
+ Buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình và nộp lại phiếu hẹn trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí; người nhận kết quả mang phiếu đến nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ;
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp phí,lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.
Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền theo quy định và chứng minh thư của người được uỷ quyền.   
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp nộp một (01) bộ hồ sơ gồm:
1. Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính);
2. Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính);
3. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.
b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.
Thời hạn giải quyết:
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ chiều thì việc đăng ký được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo).
Đối tượng thực hiện TTHC:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản xác nhận                         
Lệ phí:
Lệ phí Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 50.000 đồng/hồ sơ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (Mẫu số 04/ĐKVB)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 nghị định của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;
- Thông tư 09 /2007/TT- BTNMTngày 02/8/2007của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc lập chỉnh lý bảo quản hồ sơ địa chính;
- Thông tư 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/ 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ trình

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký   (16/01/2014)
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không   (15/01/2014)
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng   (15/01/2014)
 • Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký   (15/01/2014)
 • Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai   (15/01/2014)
 • Giao đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình,   (15/01/2014)
 • Giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân   (15/01/2014)
 • Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá   (15/01/2014)
 • Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; không trực tiếp sản xu   (15/01/2014)
 • Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nư   (15/01/2014)
 • Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam đị   (15/01/2014)
 • Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước n   (15/01/2014)
 • Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định c   (15/01/2014)
 • Đăng ký biến động về sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   (15/01/2014)
 • Xác nhận đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản   (15/01/2014)