Công báo
Thứ bảy 21/9/2019
Công báo số 07 năm 2012
 
Ngày ban hành
Trích yếu nội dung
Trang
 
UBND TỈNH LAI CHÂU
 
12 - 03 - 2012
Quyết định số 08/2012/QĐ – UBND Ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
3
28 - 03 - 2012
Quyết định số 09/2012/QĐ – UBND về việc bổ sung Quyết định ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11
03 - 4 - 2012
Quyết định số 10/2012/QĐ – UBND Ban hành quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
13
06 - 4 - 2012
Quyết định số 11/2012/QĐ – UBND về việc quy định điều kiện xác định học sinh không thể đi từ nhà đến trường và trở về trong ngày đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
23
08 – 5 - 2012
Quyết định số 12/2012/QĐ – UBND về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ – UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
25
13 – 6 - 2012
Quyết định số 13/2012/QĐ – UBND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
27
13 – 6 - 2012
Quyết định số 14/2012/QĐ – UBND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
29
CÁC VĂN BẢN KHÁC
26 - 3 - 2012
Quyết định số 299/QĐ – UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2012.
32
29 – 3 - 2012
Quyết định số 315/QĐ – UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010 – 2015).
53
30 – 3 - 2012
Quyết định số 324/QĐ – UBND Phê duyệt Quy hoạch các điểm nối đường tỉnh, đường huyện và các đường nhánh vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020
57
19 – 4 - 2012
Quyết định số 386/QĐ – UBND về việc giải thể Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thị xã Lai Châu.
76
09 – 5 - 2012
Quyết định số 480/QĐ – UBND về việc thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu.
78
09 – 5 - 2012
Quyết định số 481/QĐ – UBND về việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu.
80
09 – 5 - 2012
Quyết định số 482/QĐ – UBND về việc thành lập Hội Luật gia huyện Than Uyên.
82
09 – 5 - 2012
Quyết định số 483/QĐ – UBND về việc thành lập Hội Luật gia huyện Tam Đường
84
09 – 5 - 2012
 Quyết định số 484/QĐ – UBND về việc thành lập Hội Luật gia thị xã Lai Châu.
86
09 – 5 - 2012
Quyết định số 485/QĐ – UBND về việc thành lập Hội Luật gia huyện Sìn Hồ.
88
09 – 5 - 2012
Quyết định số 486/QĐ – UBND về việc thành lập Hội Luật gia huyện Phong Thổ
90

 

Tập đính kèm

 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng