Sở Y Tế
Thứ ba 12/11/2019
Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc
 

03.  Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý dược - Sở Y tế.
Địa chỉ: phường Tân Phong - thị xã Lai Châu - Lai Châu.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Nộp và nhận kết quả tại phòng Quản lý dược.
Cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ phải thẩm định, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì người trực tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả.
Người đại diện cho đơn vị đến gửi hồ sơ đề
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phiếu đăng ký Hội thảo, giới thiệu thuốc.
- Chương trình hội thảo (dự kiến).
- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị tổ chức.
- Tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại Hội thảo.
- Thư ủy quyền của Công ty công bố mỹ phẩm cho Công ty đăng ký hội thảo (đối với trường hợp Công ty đăng ký hội thảo không phải là Công ty đã công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm)
Thời hạn giải quyết:
 - 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
-         Tổ chức
-         Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Phòng Quản lý dược Sở Y tế tỉnh Lai Châu
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- PhiÕu tiÕp nhËn hå s¬
Lệ phí:
- Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
-         Phiếu đăng ký hội thảo, giới thiệu thuốc. (phụ lục số 3)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
-         Hồ sơ phải có dấu giáp lai của đơn vị.
-         Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị đề nghị được tổ chức Hội thảo.
-         Thông báo cho Sở Y tế biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về địa điểm và thời gian tổ chức Hội thảo.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật số 05/2007/QH12 về chất lượng, sản phẩm hàng hóa được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về Luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa.
- Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế Ban hành quy chế quản lý mỹ phẩm.
- Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế Phân cấp quản lý nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.
 
 

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người   (20/07/2012)
 • Cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều hiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng, hàm, mặt   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ y tế   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với nhà hộ sinh   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng xét nghiệm   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa mắt   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tai mũi họng   (19/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản   (19/07/2012)