Sở Y Tế
Thứ sáu 15/11/2019
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh
 
08.  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế.
Địa chỉ: phường Tân Phong - thị xã Lai Châu - Lai Châu.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Nộp và nhận kết quả tại phòng Nghiệp vụ y.
Cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ phải viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì người trực tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian trả kết quả tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Trả kết quả.
Người đến nhận kết quả nộp lệ phí tại phòng Kế toán. Khi đến nhận kết quả phải xuất trình biên lai thu phí và giấy hẹn. Trong trường
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hành nghề y tư nhân.
- Bản sao hợp pháp chøng chØ hµnh nghÒ y t­ nh©n phï hîp víi h×nh thøc ®¨ng ký hµnh nghÒ, giấy chứng nhận ®¨ng ký kinh doanh.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hành nghề.
- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề.
- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành ở cơ sở khám chữa bệnh.
- Bản cam kết thực hiện quy định của pháp luật về y tế.
- Hai ảnh 4 x 6.
b) Số lượng hồ sơ:     02        (bộ) bản chính.
Thời hạn giải quyết:
- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
-         Tổ chức
-         Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế tỉnh Lai Châu.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
-  Giấy chứng nhận                      
 
Lệ phí:
- Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cơ sở y tế tư nhân: 180.000 đồng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn hành nghề y tư nh©n.
- Bản cam kết
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- B¶n kª khai tæ chøc nh©n sù, c¬ së vËt chÊt.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngày 30 tháng 6 năm 1989
- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số: 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng   02 năm 2003.
- Nghị định số: 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.
- Quyết định số: 59/2008/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế; phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.
- Thông tư số: 07/2007/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.
 
 
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa mắt   (20/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tai mũi họng   (19/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản   (19/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại   (19/07/2012)
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân   (19/07/2012)
 • Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh   (19/07/2012)
 • Cấp giấy phép tiếp nhận hồ sơ quảng cáo khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền   (19/07/2012)
 • Cấp giấy phép hành nghề cho người làm chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhận   (19/07/2012)
 • Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần thứ hai   (19/07/2012)
 • Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu   (19/07/2012)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho DN kinh doanh thuốc   (19/06/2012)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc.   (19/06/2012)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc.   (19/06/2012)
 • Gia hạn Giấy chứng nhận. đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc.   (19/06/2012)