Sở Thông tin & Truyền thông
Thứ sáu 15/11/2019
Cấp giấy phép hoạt động in
 
 
1 .Cấp giấy phép hoạt động in (hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm: in sản phẩm báo chí, tem chống hàng giả).
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                             + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời..
Bước 3: Nhận kết quả
Nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.
 - Điện thoại: 02313791558; Fax: 3791559.
- Thời gian trao trả kết quả: + Sáng từ 8 h đến 10h30.
                                             + Chiều từ 14 h đến 16h30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(ngày lễ nghỉ).
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả cho người nhận kết quả. người nhận kết quả đem giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
+ Công chức trả kết quả cho người đến nhận kết quả. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền./.
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính.
 
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
      1. Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động in ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức xin cấp Giấy phép hoạt động in; địa chỉ cơ sở in; mục đích, sản phẩm chủ yếu; (phụ lục 6 kèm theo)
      2. Sơ yếu lý lịch của giám đốc hoặc chủ sở hữu kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ (nếu có);
      3. Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất; danh mục thiết bị in chính;
      4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập cơ sở in của cơ quan chủ quản;
      5. Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền.
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ
Thời hạn giải quyết:
Bấy (07) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 Tổ chức
 Cá nhân                                                              
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép                                 
 
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động in (phụ lục 6 kèm theo).
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Chương II Điều 5 Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.
          - Hoạt động in là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động in phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
          - Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều này. Nếu cơ sở in tham gia in sản phẩm là vàng mã, phải đăng ký loại vàng mã dự định in với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại;
          - Ngoài các quy định tại khoản 1 điều này, cơ sở in còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
          a) Phải có Giấy phép hoạt động in khi tham gia hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả;
          b) Phải có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền khi tham gia in các sản phẩm: Chứng minh thư; hộ chiếu; văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
          c) Giám đốc hoặc chủ sở hữu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam khi cơ sở in tham gia in các sản phẩm quy định tại điểm a, b khoản 3 của Điều này.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Xuất bản số :30/2004/QH 11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Ø     Luật sửa đổi, bổ sung số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3. Một số Điều của Luật Xuất bản;
Ø     Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
Ø     Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
 
 
 
 
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giải quyết đơn thư khiếu nại   (22/06/2012)
 • Thẩm tra xác nhận khối lượng sản phẩm dịch vụ Viễn thông Công ích   (22/06/2012)
 • Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép mở rộng, nâng cấp mạng dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh   (22/06/2012)
 • Thẩm định trình UBND tỉnh cho phép thiết lập mạng   (22/06/2012)
 • Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật   (22/06/2012)
 • Thẩm định các dự án đầu tư   (22/06/2012)
 • Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát.   (22/06/2012)
 • Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư nội tỉnh   (22/06/2012)
 • Đổi thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp lại thẻ nhà báo   (22/06/2012)
 • Cấp thẻ nhà báo ( báo điện tử )   (22/06/2012)
 • Cấp thẻ nhà báo ( báo in)   (22/06/2012)