Sở Ngoại Vụ
Thứ sáu 15/11/2019
Cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Lai Châu
 
1 . Cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Lai Châu
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
Tại phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  + Sáng từ 8h00 đến 11h
                                               + Chiều từ 14h đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu;
Điện thoại: 02313878632: Fax 02313876443);
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung theo quy định
- Phòng Ngoại vụ có trách nhiệm xem xét hồ sơ làm văn bản trình UBND tỉnh xem xét cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài đến làm việc tại tỉnh
Bước 3: Nhận kết quả
- Trường hợp từ chối cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài đến làm việc tại tỉnh: Công chức phòng Ngoại vụ - Sở Ngoại vụ trả lời bằng văn bản của Sở Ngoại vụ nêu lý do từ chối..
- Trường hợp cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài đến làm việc tại tỉnh: Nhận văn bản tại phòng Ngoại vụ. Công chức yêu cầu người đến nhận văn bản ký nhận văn bản, trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu .
- Thời gian trao trả văn bản: + Sáng từ 8h đến 11h00
                                              + Chiều từ 14h đến 16h30
- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính
Thông qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Văn bản của cơ quan, tổ chức có người nước ngoài đến làm việc tại Lai Châu: trong đó nêu rõ nội dung, mục đích, chương trình, địa điểm làm việc, họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu của người nước ngoài đến làm việc, thời gian làm việc tại Lai Châu.
2. Văn bản của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lai Châu xin phép được làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngòai, trong đó nêu rõ nội dung, mục đích, chương trình, địa điểm làm việc, họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu của người nước ngoài đến làm việc, thời gian làm việc tại Lai Châu( đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài lên làm việc lần đầu tại tỉnh Lai Châu).
* Ghi chú: Đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài đã vào Việt Nam làm việc theo chương trình của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; khi được Chính phủ, Bộ, ngành giới thiệu lên Lai Châu công tác theo chương trình kế hoạch thì các cơ quan chủ động đón tiếp, làm việc. Nếu công việc có liên quan đến các ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác thì phải trao đổi thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đó. Khi khách đến Lai Châu, phải báo cáo UBND tỉnh và thông báo với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để phối hợp quản lý.
- Đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài đang thực hiện dự án tại tỉnh Lai Châu, các cơ quan, đơn vị quản lý dự án chủ động đón tiếp, làm việc theo chương trình dự án. Trước khi khách vào tỉnh, các cơ quan, đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm thông báo cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để phối hợp quản lý theo quy định.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
 
Thời hạn giải quyết:
Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân                   
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnhLai Châu
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở  Ngoại vụ tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản chấp thuận
 
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số 21/2001/NĐ - CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Ø     Quyết định số 340/QĐ - TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
Ø     Quyết định số 25/2008/QĐ- UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn ra nước ngoài , đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lai Châu.
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng