Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường thị xã
Thứ ba 12/11/2019
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản (Trường hợp cơ sở đã đi vào khai thác)
 
11. Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản (Trường hợp cơ sở đã đi vào khai thác)
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ.
 + Sáng: từ 8h đến 11h.
 + Chiều: từ 14 h đến 16h.
Khi đến nộp hồ sơ, đến giao dịch phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc Hộ chiếu). Trong trường hợp đi làm hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến làm hộ.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
 + Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo yêu cầu thì viết phiếu giao nhận hồ sơ (hẹn ngày trả kết quả theo quy định).
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
 - Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ.
 + Sáng: từ 8h đến 11h.
 + Chiều: từ 14 h đến 16h.
Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu). Trường hợp nhận hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. 01 văn bản đề nghị xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản;
2. 01 bản đề án cải tạo được đóng thành quyển gáy cứng;
3. Hồ sơ đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường (trường hợp chưa xác nhận đề án bảo vệ môi trường).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
Không có văn bản quy định thời gian cụ thể.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Ø     Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Xác nhận hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án đã được xác nhận   (20/06/2012)
  • Xác nhận đề án bảo vệ môi trường   (20/06/2012)
  • Xác nhận đề án bảo vệ môi trường   (20/06/2012)
  • Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung   (20/06/2012)
  • Xác nhận Bản cam kết bảo vệ Môi trường   (20/06/2012)
  • Xử lý tài sản thế chấp   (20/06/2012)
  • Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (20/06/2012)
  • Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký   (20/06/2012)
  • Sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký   (20/06/2012)
  • Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất   (20/06/2012)