lĩnh vực Tư pháp
Thứ ba 12/11/2019
Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
 
17. Bổ sung h tch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Np h sơ
- Địa điểm: Phòng Tư pháp cấp huyện
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp;
 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Tr kết qu
- Địa điểm: Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần;
- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn trả kết quả; trường hợp uỷ quyền nhận kết quả thì người đến nhận hộ phải có giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của cả 02 người, người ủy quyền và người được ủy quyền (kèm theo giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả).
 - Nộp lệ phí, nhận biên lai thu lệ phí và nhận kết quả tại Phòng Tư pháp cấp huyện.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 - Tờ khai (theo mẫu quy định);
 - Văn bản ủy quyền cho người khác làm thay có công chứng hoặc chứng thực hợp lệ (nếu người yêu cầu đăng ký bổ sung hộ tịch, không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch).Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.
- Ngoài những giấy tờ trên nguời có yêu cầu còn phải xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần bổ sung và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho bổ sung hộ tịch.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ gốc)
Thời hạn giải quyết:
Giải quyết ngay trong ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·        Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tư pháp cấp huyện
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
·        Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Bổ sung vào những cột mục tương ứng trong Giấy khai sinh (đóng dấu vào phần ghi bổ sung), ghi chú vào mặt sau bản chính giấy khai sinh những nội dung, căn cứ, ngày, tháng, năm bổ sung, Trưởng hoặc Phó trưởng Phòng Tư pháp ghi chú và đóng dấu vào phần đã bổ sung
Lệ phí:
Lệ phí Đăng ký bổ sung hộ tịch: Không quá 25.000 đồng/lần
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. (Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Người được yêu cầu bổ sung hộ tịch phải còn bản chính Giấy khai sinh; Sổ đăng ký khai sinh phải còn lưu giữ được.
- Chỉ đăng ký bổ sung hộ tịch tại UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.(có hiệu lực ngày 01/4/2006);
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/ 2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Ø          Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 ca B Tài Chính hướng dn v phí và l phí thuc thm quyn QĐ ca HĐND tnh, thành ph trc thuc TW.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng