Sở Tài chính
Thứ ba 12/11/2019
Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền
 
9. Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.
Tổ chức đề nghị cấp kinh phí chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức Hành chính - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: số 241 đường Trần Hưng Đạo – phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02313.876.525
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Văn thư chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở xem xét phê gửi Phòng Quản lý ngân sách. Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 03 ngày làm việc trao đổi lại với đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký.
 Bước 4: Chuyển trực tiếp sang Kho bạc nhà nước tỉnh vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Dự toán đề nghị cấp kinh phí
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)           
Thời hạn giải quyết:
Không có văn bản quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệnh chi tiền
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø                Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.
10. Cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sở Tài chính tỉnh Lai Châu gửi công văn và biểu mẫu đăng ký về việc cấp mã số đơn vị ngân sách cho các đơn vị dự toán.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Hồ sơ nộp tại Phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: số 241 đường Trần Hưng Đạo – phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02313.876.401
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3:
 + Thẩm định hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ trong vòng 03 ngày làm việc trao đổi lại với đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 + Sở Tài chính tỉnh Lai Châu nhập tờ khai vào chương trình cấp mã thống nhất của Bộ Tài chính và phát sinh mã số.
 Bước 4: In giấy chứng nhận mã số, trình lãnh đạo ký và trả cho đơn vị tại Phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính, người nhận phải xuất trình giấy giới thiệu.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đối với các Đơn vị sử dụng ngân sách kê khai theo mẫu số 01-MSNS-BTC.
- Đối với các cơ quan chủ quản lập bảng thống kê các Đơn vị sử dụng ngân sách thuộc phạm vi quản lý theo mẫu số 08A-MSNS-BTC.
- Đối với những đơn vị là Hiệp hội đoàn thể không có đơn vị chủ quản cấp trên thì ngoài mẫu số 01-MSNS-BTC cần phải có thêm bản sao quyết định thành lập đơn vị và 01 bản sao quyết định giao dự toán kinh phí được cấp. Bản sao quyết định thành lập đơn vị và bản sao quyết định giao dự toán phải là bản công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
1. Mẫu số 01-MSNS-BTC
2. Mẫu số 08A-MSNS-BTC
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø                Quyết định 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành qui định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng