Sở Giáo dục & Đào tạo
Thứ tư 13/11/2019
Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
 
Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Trình tự thực hiện:
 
- Trường hợp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của sơ cơ giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cấp độ 3 theo quy định khoản 3 Điều 24 của Quy định này còn trong thời hạn, mà cơ sở giáo dục phổ thông không còn đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Cách thức thực hiện:
 
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
- Qua đường bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Chưa có quy định cụ thể.
b) Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định cụ thể.
Thời hạn giải quyết:
 
- Chưa có quy định cụ thể.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø             Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
Ø             Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên   (14/06/2012)
 • Thành lập trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.   (14/06/2012)
 • Thành lập trung tâm Ngoại ngữ- Tin học   (14/06/2012)
 • Thành lập trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm TH - Ngoại ngữ ngoài công lập   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)