Sở Giáo dục & Đào tạo
Thứ ba 12/11/2019
Thành lập trường trung học phổ thông.
 
Thành lập trường trung học phổ thông.
Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ xin thành lập trường trung học phổ thông về phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
+  Điện thoại: 02313. 876.412.
- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục thành lập trường
- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trường.
- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
Cách thức thực hiện:
 
- Trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn xin thành lập trường THPT; 
2. Luận chứng khả thi;
3. Đề án tổ chức và hoạt động;
4. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng;
b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết:
 
45 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức tỉnh ủy, sở Nội vụ sở, Kế hoạch đầu tư, sở Tài nguyên Môi trường, sở Tài chính tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:   
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương
» Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Cơ quan, tổ chức mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm.
+ Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.
+ Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại chương VI của Điều lệ trườngTHPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø             Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
Ø             Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Ø             Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên   (14/06/2012)
 • Thành lập trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.   (14/06/2012)
 • Thành lập trung tâm Ngoại ngữ- Tin học   (14/06/2012)
 • Thành lập trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm TH - Ngoại ngữ ngoài công lập   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông .   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)