Sở Giáo dục & Đào tạo
Thứ ba 12/11/2019
Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.
 
Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.
Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1:Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp về phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
+ Điện thoại: 02313. 876.412.
 - Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với sở Nội vụ thẩm định đề án, xin ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sở Kế hoạch đầu tư, sở Tài chính, sở Tài nguyên môi trường.
- Bước 3: Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh
- Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định sáp nhập, chia tách trường.
- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Cách thức thực hiện:
 
-         Trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo
-         Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ trình về việc sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.
2. Đề án sáp nhập, chia tách trường với những nội dung sau:
 - Tên trường , loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sáp nhập, chia tách trường;
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;
- Ngành hoặc chuyên ngành dự kiến đào tạo;
- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;
- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);
- Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Hiệu trưởng;
- Các văn bản giấy tờ liên quan đến sở hữu đất đai, tài sản của nhà trường.
3. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết:
 
60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
 - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Nội vụ; sở Kế hoạch đầu tư, sở Tài chính, sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:   
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN.
» Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
» Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
Bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học.
» Yêu cầu hoặc điều kiện 4:
Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø             Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
Ø             Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Ø             Quyết định số 43/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
 
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Giải thể trường trung học phổ thông.   (14/06/2012)
 • Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông .   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên.   (14/06/2012)
 • Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh.   (14/06/2012)
 • Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trường chuyên sang trường khác   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp   (13/06/2012)
 • Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...   (13/06/2012)