Sở Giáo dục & Đào tạo
Thứ sáu 15/11/2019
Giải thể trường trung học phổ thông.
 
Giải thể trường trung học phổ thông.
Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ xin giải thể trường trung học phổ thông về phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
 + Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
 + Điện thoại: 02313. 876.412.
- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định đề án, thanh tra cơ sở, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.
- Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường. Quyết định giải thể được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Bước 4. Trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
Cách thức thực hiện:
 
-         Trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
-         Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình đề nghị giải thể trường THPT của cá nhân hay tổ chức;
- Phương án giải thể nhà trường;
- Kết luận và kiến nghị của Thanh tra đối với sở Giáo dục và Đào tạo;
- Kết quả thẩm định của sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ý kiến của các các cơ quan có liên quan;
b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ ( bản chính).                    
Thời hạn giải quyết:
 
45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): ): Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ, Sở Nội vụ, sở Tài chính, sở Tài nguyên môi trường, sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính.                               
Lệ phí:
 
Không
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø             Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
Ø             Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
Ø             Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông .   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp.   (14/06/2012)
 • Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên.   (14/06/2012)
 • Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh.   (14/06/2012)
 • Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trường chuyên sang trường khác   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp   (13/06/2012)
 • Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...   (13/06/2012)
 • Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thi sinh tự do)   (13/06/2012)
 • Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với học sinh trung học phổ thông)   (13/06/2012)
 • Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học phổ thông   (13/06/2012)
 • Thủ tục xin học lại tại trường khác cấp Trung học phổ thông   (13/06/2012)