Sở Giáo dục & Đào tạo
Thứ ba 12/11/2019
Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên.
 
Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên.
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ xin đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên về sở Giáo dục và Đào tạo;
 + Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
+ Điện thoại: 02313.876.412;
 + Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi công văn đề nghị sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Bước 3: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.
- Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cho phép đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong quyết định đình chỉ nêu rõ lý do đình chỉ, thời gian đình chỉ các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học viên. Quyết định đình chỉ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Bước 5: Quyết định đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên được chuyển trực tiếp đến cá nhân, tổ chức xin đình chỉ hoạt đông trung tâm giáo dục thường xuyên.
Cách thức thực hiện:
 
-         Trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ sở Giáo dục và Đào tạo.
-         Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình đề nghị đình chỉ hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
 - Công văn thẩm định việc đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên của sở giáo dục và Đào tạo.
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ
 
Thời hạn giải quyết:
 
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Tổ chức                                                              
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định hành chính             
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
Ø             Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
Ø             Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh.   (14/06/2012)
 • Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trường chuyên sang trường khác   (14/06/2012)
 • Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia   (14/06/2012)
 • Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp   (13/06/2012)
 • Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...   (13/06/2012)
 • Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thi sinh tự do)   (13/06/2012)
 • Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với học sinh trung học phổ thông)   (13/06/2012)
 • Thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học phổ thông   (13/06/2012)
 • Thủ tục xin học lại tại trường khác cấp Trung học phổ thông   (13/06/2012)
 • Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông   (13/06/2012)
 • Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông   (13/06/2012)
 • Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông   (13/06/2012)
 • Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông.   (13/06/2012)
 • Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với GDTX)   (13/06/2012)