Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ hai 23/9/2019
Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019 (họp trực tuyến)
 
Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2019.
 
Tải về:
       
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
  
 
 
2. Sở Nội vụ
 
 
 
 
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
4. Sở Xây dựng
  
 
 
5. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
 
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh v/v ban hành văn bản (455/VPUBND-KTN)   (12/08/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh v/v ban hành văn bản quy phạm pháp luật (456/VPUBND-KTN)   (12/08/2019)
 • Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh (CVVP 442).   (06/08/2019)
 • Xin ý kiến thành viên UBND tỉnh (CV 435/VPUBND-NC).   (01/08/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử   (22/07/2019)
 • Tài liệu phục vụ Hội thảo vấn đề quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (18/07/2019)
 • Tài liệu họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 7 năm 2019   (16/07/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Quy hoạch (theo GM 106)   (12/07/2019)
 • Tài liệu Hội nghị Công bố Chỉ số CCCHC (theo GM 101)   (08/07/2019)
 • Tài liệu trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2019   (02/07/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và họp UBND tỉnh tháng 6 lần 02   (19/06/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2019 (lần 01)   (05/06/2019)
 • Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh (CVVP 266).   (03/06/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CVVP 264).   (30/05/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CVVP 261).   (29/05/2019)