Mời họp
Thứ ba 12/11/2019
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. (14h00', ngày 16/8 – GM 122)
 
Cập nhật, 09h00' ngày 12/8/2019
      
Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 122/GM-UBND mời dự họp.
    
NỘI DUNG:
       
Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tín dụng Chính sách xã hội.
 
THÀNH PHẦN:
   
1. Đại biểu mời Trung ương:
 
Ban Kinh tế Trung ương.
 
Văn phòng Trung ương Đảng.
 
Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
 
Ban điều hành Ngân hàng Chính sách xã hội.
 
2. Đại biểu mời là Lãnh đạo tỉnh:
 
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ.
 
Đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh.
 
Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
 
Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh.
 
3. Đại biểu tham dự:
 
Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động TH&XH, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Ban Giám độc NHCSXH tỉnh và Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng; Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Trung tâm Tin học và Công báo dự và đưa tin.
 
Các huyện, thành phố: Đại diện Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Ban Tuyên giáo; Phòng Nội vụ; Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thành phố; Lãnh đạo Đảng uỷ các xã, phường, thị trấn; Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
 
THỜI GIAN: ½ ngày, bắt đầu từ 14h00', ngày 16/8/2019.
 
ĐỊA ĐIỂM:
 
- Đầu cầu tỉnh: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
- Điểm cầu các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • (HOẢ TỐC) (thay đổi) Kế hoạch làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).   (09/08/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. (14h00 ngày 10/8, GM 209)   (09/08/2019)
 • (HOẢ TỐC) Hội nghị Trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (08h00 ngày 06/8 – GM 120)   (05/08/2019)
 • Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. (14h00, ngày 02/8)   (01/08/2019)
 • Kế hoạch Tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II.   (31/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp BCĐ tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh. (08h00 ngày 02/8 – GM 119)   (31/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. (13h30 ngày 30/7 – GM 118)   (30/07/2019)
 • Công bố kết luận thanh tra. (14h00, ngày 31/7 – GM 117)   (29/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp BTC kỷ niệm các sự kiện của tỉnh. (08h00 ngày 30/7, GM 20)   (29/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Kiểm tra thực địa, thống nhất phương án bảo tồn và phát triển cây chè tại Mồ Sì San.   (26/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Họp xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Mường Tè. (15h00 ngày 26/7 – GM 116)   (26/07/2019)
 • Trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. (08h00, ngày 30/7 – GM 115)   (25/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và thăm 02 gia đình chính sách. (GM 114)   (23/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến công tác 6 tháng BCĐ 138 và BCĐ 389. (8h00 ngày 25/7 – GM 113)   (23/07/2019)
 • (HOẢ TỐC) Trực tuyến Phiên họp của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.(08h00' ngày 23/7 – GM 112)   (22/07/2019)