Văn bản mới
Thứ bảy 19/10/2019
Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên
 

Ngày 30/5, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 936/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  

Mục đích của Kế hoạch là: Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển chiều cao, thể lực, dự phòng các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản; bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài, lồng ghép với các đề án, dự án và các chương trình có liên quan của tỉnh; quan tâm đầu tư và có cơ chế khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp khác cho công tác bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

  

Kế hoạch có nhiệm vụ và giải pháp: Tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện kịp thời các cơ chế chính sách về dinh dưỡng học đường và hoạt động thể lực trong trường học theo quy định và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan; đẩy mạnh truyền thông về dinh dưỡng và hoạt động thể lực trong trường học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ việc đảm bảo dinh dưỡng, giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; tăng cường công tác quản lý về dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục; huy động nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm dinh dưỡng và hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

  

Để thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; hướng dẫn và triển khai nội dung giáo dục bắt buộc về chế độ dinh dưỡng hợp lý, chế độ hoạt động thể chất phù hợp đối với học sinh, sinh viên và các cơ chế, chính sách thúc đẩy thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể chất phù hợp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo…

  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách cần thiết liên quan đến đảm bảo dinh dưỡng và tăng cường thể lực cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…

  

Sở Y tế: Triển khai thực hiện các tài liệu, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em, học sinh và sinh viên; tài liệu về các bệnh; tài liệu về các yếu tố nguy cơ, nhất là rượu, bia, thuốc lá do Bộ Y tế ban hành; cập nhật và hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn về dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường; tiêu chuẩn dinh dưỡng của các thực phẩm, đồ uống được bán ở căng tin trường học và quy định về thời gian hoạt động thể lực cho học sinh, sinh viên trong trường học phù hợp với lứa tuổi…

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn triển khai thực hiện định mức, tiêu chuẩn của chế độ thể lực phù hợp, các bài tập thể dục nâng cao sức khỏe cho trẻ em, học sinh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật một số môn thể thao dành cho trẻ em, học sinh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương…

 

Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành liên quan thẩm định và tổng hợp dự toán kinh phí triển khai kế hoạch trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo; trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

 

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng học đường, giáo dục thể chất và phòng, chống các bệnh không lây nhiễm. Các tổ chức đoàn thể xã hội khác: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

  

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; đến hết năm 2020, mỗi huyện, thành phố hoàn thành việc xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm về thực hiện dinh dưỡng hợp lý trên địa bàn...

 
Kim Anh
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.   (29/05/2019)
 • Thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ   (29/05/2019)
 • Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và sạt lở đất   (28/05/2019)
 • Thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2019   (23/05/2019)
 • Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2019   (21/05/2019)
 • Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019   (16/05/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với các tổ chức hội   (02/05/2019)
 • UBND tỉnh yêu cầu rà soát tài sản nhà nước và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công   (26/04/2019)
 • Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019   (19/04/2019)
 • CHỈ THỊ về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.   (12/04/2019)
 • Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019.   (08/04/2019)
 • Phê duyệt điều chỉnh danh sách học sinh THPT được hưởng chính sách hỗ trợ   (03/04/2019)
 • CÔNG ĐIỆN KHẨN v/v triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi   (19/03/2019)
 • Diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn năm 2019   (14/03/2019)
 • Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019   (26/02/2019)