Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ ba 15/10/2019
Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CV 232, CV 233).
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đồng chí Uỷ viên UBND tỉnh nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu (tại Công văn số 232/VPUBND-KSTT) và nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh lai Châu (tại Công văn số 233/VPUBND-KSTT) và cho ý kiến tham gia vào Phiếu lấy ý kiến; gửi Văn phòng UBND tỉnh trước 15h00 ngày 21/5/2019.
 
Tải về:
 
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh (CV 236)   (17/05/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến công tác kiểm soát TTHC (14h ngày 14/5)   (14/05/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019 (theo GM số 71)   (14/05/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CV 229).   (13/05/2019)
 • Xin ý kiến các đ/c Uỷ viên UBND tỉnh v/v ban hành văn bản quy phạm pháp luật (CV 206)   (26/04/2019)
 • Tài liệu xin ý kiến Ủy viên UBND tỉnh về dự thảo NQ quy định mức chi (CV 200)   (25/04/2019)
 • Tài liệu hop Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử (GM 56)   (24/04/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế   (22/04/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2019   (15/04/2019)
 • Xin ý kiến dự thảo Đề án "Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN"   (03/04/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh   (27/03/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019.   (19/03/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2019   (25/02/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/01/2019   (15/01/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 28 và 29/12/2018   (27/12/2018)