Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ ba 15/10/2019
Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019 (theo GM số 71)
 
Tài liệu phục vụ Phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2019 (theo Giấy mời số 71/GM-UBND) 
      
Tải về:
        
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
 
 
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
 
 
3. Thanh tra tỉnh:
 
 
 
4. Sở Tài chính:
 
 
 
5. Sở Khoa học và Công nghệ:
 
 
6. Sở Nội vụ:
 
 
7. Sở Y tế:
 
 
8. Sở Công Thương:
 
   
 
9. Văn phòng UBND tỉnh:
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh (CV 229).   (13/05/2019)
 • Xin ý kiến các đ/c Uỷ viên UBND tỉnh v/v ban hành văn bản quy phạm pháp luật (CV 206)   (26/04/2019)
 • Tài liệu xin ý kiến Ủy viên UBND tỉnh về dự thảo NQ quy định mức chi (CV 200)   (25/04/2019)
 • Tài liệu hop Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử (GM 56)   (24/04/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế   (22/04/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2019   (15/04/2019)
 • Xin ý kiến dự thảo Đề án "Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN"   (03/04/2019)
 • Xin ý kiến Uỷ viên UBND tỉnh   (27/03/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2019.   (19/03/2019)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2019   (25/02/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/01/2019   (15/01/2019)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 28 và 29/12/2018   (27/12/2018)
 • Tài liệu Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019   (10/12/2018)
 • Tài liệu Phiên họp Thuờng kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2018   (06/11/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2018 (theo GM số 88/GM-UBND)   (12/10/2018)