Lịch công tác
Thứ ba 15/10/2019
Lịch công tác tuần thứ 11 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/3 đến 17/3/2019
 

Ngày
Sáng
Chiều
Thứ Hai
Ngày 11/3
- 8 giờ 30: Đ/c Chủ tịch dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- 9 giờ: Đ/c Giàng A Tính dự công bố Quyết định kiểm toán nhà nước khu vực VII tại phòng họp tầng 3, UBND tỉnh.
- 14 giờ: Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh.
Thứ Ba
Ngày 12/3
- 9 giờ: Đ/c Chủ tịch làm việc với Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam về việc tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ tại tỉnh Lai Châu tại phòng họp số 6, Trung tâm hội nghị văn hoá tỉnh.
- 7 giờ: Đ/c Giàng A Tính kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông và thuỷ điện trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Tân Uyên và Tam Đường.
- 7 giờ 30: Đ/c Tống Thanh Hải giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Sìn Hồ.
- 14 giờ: Đ/c Chủ tịch dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (trực tuyến) tại phòng họp trực tuyến tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Đ/c Giàng A Tính kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông và thuỷ điện trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Tân Uyên và Tam Đường.
- 13 giờ 30: Đ/c Tống Thanh Hải giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ khu vực tại huyện Phong Thổ.
Thứ Tư
Ngày 13/3
- 8 giờ: Đ/c Chủ tịch làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nhiệm vụ đang triển khai do sở tham mưu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- 8 giờ: Đ/c Tống Thanh Hải họp Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 tại phòng họp tầng 3, UBND tỉnh.
- 7 giờ: Đ/c Giàng A Tính kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông và thuỷ điện trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Tân Uyên và Tam Đường.
- 14 giờ: Chủ tịch họp Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng tại phòng họp tầng 3, UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Đ/c Giàng A Tính kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông và thuỷ điện trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Tân Uyên và Tam Đường.
- 14 giờ: Đ/c Tống Thanh Hải họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ Năm
Ngày 14/3
- 7 giờ: Đ/c Chủ tịch thăm và làm việc tại huyện Mường Tè.
- 8h: Đ/c Giàng A Tính dự Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu Quân sự 1994-2018
 
Thứ Sáu
Ngày 15/3
 
- 13 giờ: Đ/c Tống Thanh Hải đi tỉnh Điện Biên dự Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI.
Thứ Bảy
Ngày 16/3
- Đ/c Tống Thanh Hải đi công tác tại tỉnh Điện Biên.
- Đ/c Tống Thanh Hải đi công tác tại tỉnh Điện Biên.
Chủ nhật
Ngày 17/3
- Đ/c Tống Thanh Hải đi công tác tại tỉnh Điện Biên.
- Đ/c Tống Thanh Hải đi công tác tại tỉnh Điện Biên.

 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lịch công tác tuần thứ 47 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/11 đến 25/11/2018   (20/11/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 45 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/11 đến 11/11/2018   (05/11/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 42 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/10 đến 21/10/2018   (15/10/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 41 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/10 đến 14/10/2018   (08/10/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 39 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24/9 đến 30/9/2018   (24/09/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 38 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/9 đến 23/9/2018   (19/09/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 34 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/8 đến 26/8/2018   (20/08/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 33 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/8 đến 19/8/2018   (13/08/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 32 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06/8 đến 12/8/2018   (06/08/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 30 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/7 đến 29/7/2018   (24/07/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 25 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/6 đến 24/6/2018   (18/06/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 24 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/6 đến 17/6/2018   (13/06/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 22 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/5 đến 03/6/2018   (28/05/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 15 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09/4 đến 15/4/2018   (09/04/2018)
 • Lịch công tác tuần thứ 12 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/3 đến 25/3/2018   (19/03/2018)