Tiếp Công dân
Thứ tư 16/10/2019
Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018
 

 
STT
Ngày nhận đơn
Họ và tên, địa chỉ
người KNTC
 
Nội dung
Chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Ghi chú
1
10/12
1. Bạc Cẩm Kiểm, Lò Văn Tiện, Lường Văn Tuấn, Lò Văn Ngương, Lường Văn Chiến, Lường Văn Kiên, Lương Văn Pếch, Bạc Cầm Bảo
Xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Đề nghị xem xét có phưng án bồi thường diện tích đất trên cos ngập của các hộ di dân tái định cư tự nguyện thuỷ điện Lai Châu
 
Tiếp CD
2. Lò Văn Pùn
Bản Nà Ngò, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên
Đề nghị xem xét lại giá đất bồi thường chưa hợp lý theo bảng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB của dự án: Đường QL 32 – Thân Thuộc – Nậm Cần – Nậm Sỏ - Noong Hẻo – Nậm Tăm – Séo Lèng thuộc địa phận huyện Tân Uyên
UBND huyện Tân Uyên
Xử lý đơn
3. Lường Văn Pản, Lò Văn Chài
Bản Nậm Đanh, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét việc thu hồi đất và phương án bồi thường chưa thoả đáng theo bảng dự thảo của dự án: Đường QL 32 – Thân Thuộc – Nậm Cần – Nậm Sỏ - Noong Hẻo – Nậm Tăm – Séo Lèng thuộc địa phận huyện Tân Uyên
UBND huyện Tân Uyên
Xử lý đơn
2
11/12
Lò Văn Tờ, Lò Văn Pé
Bản Nà Ngò, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên
Đề nghị xem xét việc ông Nguyễn Văn Trúc mượn đất của gia đình ông đến nay chưa hoàn trả
 
Tiếp CD
3
12/12
1. Vàng Văn Thuận và 98 hộ dân bản Pắc Pạ, xã Vàng San, huyện Mường Tè
Đề nghị cơ quan chức năng xem xét xã hội hoá với Doanh nghiệp để làm tiếp phần kè còn lại, đảm bảo an toàn cũng như ổn định đời sống cho các hộ dân bản Pắc Pạ khi mùa mưa lũ
UBND huyện Mường Tè
Xử lý đơn
2. Thào A Phang và 12 hộ gia đình bản Hua Cưởm 1, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên
Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cho các hộ dân được di chuyển về nơi ở mới
UBND huyện Tân Uyên
Xử lý đơn
4
13/12
Lò Văn Biên, Lò Văn Phương
Bản Nà Ngò, xã Nậm Sỏ, huyên Tân Uyên.
Đề nghị xem xét việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Lò Văn Khanh với gia đình nhà ông
 
Tiếp CD
Tổng số đơn nhận
04 đơn, 03 lượt tiếp công dân với 12 người

 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Thào A Phang đến UBND huyện Tân Uyên   (13/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Vàng Văn Thuận đến Uỷ ban nhân dân huyện Mường Tè   (13/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Lò Văn Pùn đến UBND huyện Tân Uyên   (12/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Hạng Chờ Sình - Bản Nậm Dính, xã Tà Tổng (Mường Tè)   (10/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân Bà Nguyễn Thị Bích Lợi, Thôn Tây Nguyên, xã Mường So(Phong thổ)   (10/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Vũ Thị Nụ-Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ   (07/12/2018)
 • Trả lại đơn của công dân của bà Lầu Thị Dính - Bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, Điện Biên Đông(Điện Biên)   (07/12/2018)
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; Phương hướng năm 2019   (03/12/2018)
 • Giao nhiệm vụ trả lời đơn của công dân bà Nguyễn Thị Nhàn, Tập thể NH CSXH, huyên Nậm Nhùn   (02/12/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Hà Văn Liến đến Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của bà Phạm Thị Sơn đến UBND huyện Tân Uyên   (29/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Lờ A Chống và 14 công dân Bản Tào Cù Nha(Mù Cang Chả)   (24/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị ,phản ánh của công dân bà Đỗ Thị Sánh đến UBND thành phố Lai Châu   (22/11/2018)
 • Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018   (20/11/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân bà Trần Thị Huệ, Số 043, tổ 4, phường Đoàn Kết, TP Lai   (19/11/2018)