Lĩnh vực Xây dựng
Thứ ba 12/11/2019
Cấp lại giấy phép xây dựng
 

4. Cấp lại giấy phép xây dựng
 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện; thành phố.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ):
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30’.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo yêu cầu thì viết phiếu giao nhận hồ sơ (hẹn ngày trả kết quả theo quy định);
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - UBND cấp huyện; thành phố.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ):
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30’.
+ Người đến nhận kết quả mang theo giấy hẹn; nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định và nhận biên lai thu phí (trường hợp giao dịch có thu phí).
Trường hợp đi nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.
     Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
    Thành phần, số lượng hồ sơ:
A) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1.  Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD;
2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).
B) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính).
     Thời hạn giải quyết:
    5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); Phòng quản lý đô thị (thành phố Lai Châu).
- Cơ quan phối hợp:Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
    Giấy phép
Lệ phí:
» Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:
-          50.000đ/giấy phép.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
    Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng theo phụ lục 2 thông tư 15/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tại Khoản 1 Điều 100 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  ngày 18/6/2014 quy định như sau:
     Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;
- Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình   (23/05/2017)
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến   (23/05/2017)
 • Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị   (20/01/2014)
 • Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)
 • Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN   (20/01/2014)
 • Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ NSNN (dưới 500 căn)   (20/01/2014)
 • Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ NSNN có số lượng nhà ở dưới 50   (20/01/2014)
 • Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn NSNN có mức vốn từ dưới 30 tỷ đồn   (20/01/2014)
 • Thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán   (20/06/2012)