Sở Giao thông - Vận tải
Thứ sáu 15/11/2019
Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy
 

6. Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
Trình tự thực hiện:
 
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Nộp hồ sơ.
 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – Sở Giao thông Vận tải Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.799.088 – FAX: 02313.876.717.
+ Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” – Sở Giao thông Vận tải Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.799.088 – FAX: 02313.876.717.
+ Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.
Cách thức thực hiện:
 
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến sở Giao thông Vận tải
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính) theo mẫu, nêu rõ loại đường thủy nội địa đề nghị công bố; chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa và cấp kỹ thuật của luồng, tuyến đường thủy nội địa; thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa;
- Quyết định phê duyệt dự án (bản sao chứng thực);
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bản sao);
- Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao);
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
 
+ Chậmnhấtlà 05 ngàylàmviệc, kểtừngàynhận đhồsơ hợplệ, SởGiaothôngvậntảitrìnhChủtịchỦybannhândâncấptỉnhcôngbốmởluồng, tuyến đườngthủynội địachuyêndùng;
+ Chậmnhấtlà 05 ngàylàmviệc, kểtừngàynhận đhồsơ hợplệdoSởGiaothôngvậntảitrình, ChủtịchỦybannhândâncấptỉnhraquyết địnhcôngbốmởluồng, tuyến đườngthủynội địa.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cá nhân.
- Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SởGiaothôngvậntải, ChủtịchỦybannhândâncấptỉnh;
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 
Quyết định
Lệ phí:
 
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Tên mẫu đơn mãu tờ khai 1: Tờtrình đnghịcôngbốmởluồng, tuyến đườngthủynội địa. 
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
- LuậtGiaothông đườngthủynội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;
- Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 5/12/2014củaBộtrưởngBộGTVTquy địnhvềquảnlý đườngthủynội địa.

    

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.   (28/03/2017)
 • Cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông   (28/03/2017)
 • Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa; bến khách ngang sông   (28/03/2017)
 • Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam   (28/03/2017)
 • Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông   (28/03/2017)
 • Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng   (28/03/2017)
 • Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng   (28/03/2017)
 • Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng   (28/03/2017)
 • Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng tại nơi chuyển đến   (28/03/2017)
 • Đăng ký sang tên chủ sở xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh   (28/03/2017)
 • Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng trong trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồ   (28/03/2017)
 • Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu   (28/03/2017)
 • Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng tại nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký   (28/03/2017)
 • Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe A1   (28/03/2017)
 • Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe   (28/03/2017)